ua en

Збірник наукових праць.

Системи управління, навігації та зв’язку

Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

Збірник наукових праць.

Системи управління, навігації та зв’язку

Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

Рік заснування: 

2007

Проблематика:

відображені результати наукових досліджень з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях

ISSN:

ISSN 2073-7394 (print)

Індексується у наукометричних базах даних:

Подані заявки до наукометричних баз даних:

Свідоцтво про державну  реєстрацію: 

КВ № 19512-93/2ПР від 16.11.2012 р.

Фахова реєстрація у ДАК  України: 

Наказ МОНМСУ №54 від 25.01.2013

Галузь науки: 

технічні науки

Періодичність: 

4 рази на рік

Мова видання: 

українська, російська, англійська

Головний редактор: 

Козелков С. В. - д.т.н., професор кафедри автоматики та електропривода Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Заступники головного  редактора: 

Шульга О. В. – д.т.н., доцент, завідувач кафедри автоматики та електропривода Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Шефер О. В. – к.т.н., доцент кафедри автоматики та електропривода Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Відповідальний секретар: 

Козелкова К. С. – д.т.н., с.н.с. завідувач кафедри комп'ютерних систем та мереж Державного університету телекомунікацій

Адреса редакції: 

36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Тел. +38 (066) 706-18-30

е-mail: kozelkovae@ukr.net

Зворотній зв'язок

 

Copyright © НВЦІ "Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка" 2018
All Rights Reserved.