ua en

Збірник наукових праць.

Системи управління, навігації та зв’язку

Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

№ 1 (37) 2016

 

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

 
 

ЗМІСТ

 

1

Василенко Д. Е.,Обидин Д. Н., Бердник П. Г.

МЕТОД ФОРМАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ О ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ, РЕШАЕМЫХ В ЦЕНТРАХ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

3-7

2

Данилов Ю. А.,Обидин Д. Н., Павленко М. А., Степанов Г. С.

РАЗРАБОТКА МЕТОДА СИНТЕЗА ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЛОТНЫХ ПОТОКОВ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ

8-12

3

Фриз С. П.

МЕТОД ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ МАРШРУТІВ ДЕТАЛЬНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗАДАНИХ ОБ’ЄКТІВ У СУПУТНИКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

13-17

4

Фролов В. Ф.

КОСМІЧНИЙ ПРОСТІР - ЯК СКЛАДНА БАГАТО ПАРАМЕТРИЧНА ДИНАМІЧНА СИТЕМА

18-19

5

Беляев О. В., Задорожна О. В.

ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЯК ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

20-22

6

Волощук О. М., Гребенник И. В., Середа Ю. В.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ШТРИХОВЫХ ШКАЛ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

23-25

7

Зуєв П. П., Тімочко О. О., Кизима А. А.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИРОБЛЕННЯ РІШЕНЬ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ЧЕРГОВИМИ СИЛАМИ ОБ’ЄДНАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

26-28

8

Королевська М. О., Науменко А. М., Конова О. А.

АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ТЕМПЕРАТУРИ ПЕРВИННИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ВІД ВЛАСТИВОСТЕЙ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

29-31

9

Морозова Л. В.

ФОРМУВАННЯ ТОПОЛОГІЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

32-37

10

Садовський М. С.

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ НАТО В ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

38-42

11

Шульга О. В.

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ ОБРОБКИ СИГРАНІВ НЕКОНТРОЛЬОВАНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ РАДІОТЕХНІЧНИХ СТАНЦІЙ

43-46

12

Дубницкий В. Ю., Кобылин А. М., Кобылин О. А.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ НА НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

47-51

13

Песоцкая Л. А., Кучук Н. Г., Лакиза Т. В., Евстигнеев И. В., Усенко А. В., Ярчук Е. А.

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЯХ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

52-57

14

Бєрковський В. В., Бологова Н. М.

АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВИХ КРИТЕРІЇВ ОПТИМІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ

58-62

15

Гавриленко С. Ю., Володін С. А.

АНАЛІЗ АНОМАЛІЙ ТРАФІКУ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ КОНТРОЛЬНИХ КАРТ

63-65

16

Грищук Р. В., Малодецька К. В.

СПОСІБ СИНЕРГЕТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ АКТОРІВ У СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСАХ

66-70

17

Yenina I. I., Parhomenko Y. M., Bosko V. V.

REVIEW OF THE WAYS TO PROTECT COMPUTER NETWORKS FROM ATTACKS ON SECURITY

71-72

18

Ilyina I. v., Sheviakova N. Yu.

RISK MANAGEMENT IN SOFTWARE DEVELOPMENT

73-75

19

Карпетян А. Р.

ЕВОЛЮЦІЙНІ МЕТОДИ В ЗАДАЧАХ АДАПТИВНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ ДАНИХ

76-79

20

Козлов В. Є., Козлов Ю. В., Новикова О. О., Оленченко В. Т.

ЗАСТОСУВАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО АПАРТУ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ

80-82

21

Конев В. В., Плугин А. А.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖЕМОСТИ

83-85

22

Левыкин В. М., Чалая О. В.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА КОНТЕКСТА ЗНАНИЕ-ЕМКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

86-88

23

Макогон О. А., Магілін О. В., Новік С. А.

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДО СКЛАДАННЯ ТЕСТІВ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛАСТЕРІВ БАЗОВИХ ЗНАНЬ

89-92

24

Прохоров А. В.

МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АГЕНТОВ

93-97

25

Смирнов А. А., Коваленко А. В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСЕВДОБУЛЕВЫХ МЕТОДОВ БИВАЛЕНТНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

98-103

26

Станович О. В., Бондаренко О. Є., Малих В. В., Кротов В. Д.

ВАРІАНТ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

104-106

27

Худов В. Г.

СЕГМЕНТУВАННЯ БАГАТОМАСШТАБНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ХОБРАЖЕНЬ МАЛЬТИАГЕНТНИМ МЕТОДОМ

107-110

28

Глива В. А., Халіль В. В.

ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ ТА ВИБІР КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА

111-115

29

Полякова І. О.

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ БАР’ЄРІВ ПРИ ЗБЕРІГАННІ РІДКИХ ТРИТІЄВИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

116-119

30

Животовський Р. М.

МЕТОДИКА ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛУ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКТІВ З ПРОГНОЗУВАННЯМ СТАНУ КАНАЛІВ УПРАВЛІННЯ І ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

120-125

31

Замула О. А., Семченко Д. О.

МЕТОД СИНХРОНІЗАЦІЇ ДАНИХ ДЛЯ КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ, ПОБУДОВАНИХ НА УПРАВЛІННІ ЧАСОВИМИ ЗАТРИМКАМИ ПАКЕТІВ ДАНИХ

126-128

32

Ткаченко К. М., Іохов О. Ю., Малюк В. Г.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РАДІОБМІНУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АКТИВНОГО РАДІОМАСКУВАННЯ

129-132

33

Чирва Д. П.

СПЕКТРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ВОЗМУЩЕНИЯ ВОЛНОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ОБЛАСТЬ ЧАСТОТНЫХ ИСКАЖЕНИЙ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ МАГИСТРАЛЕЙ

133-135

 

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

 

 

Copyright © НВЦІ "Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка" 2017
All Rights Reserved.