ua en

Збірник наукових праць.

Системи управління, навігації та зв’язку

Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

№ 2 (38) 2016

 

 ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

 
 

 ЗМІСТ

 

1

Калашник М.А.

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАСОБІВ НАВІГАЦІЇ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В УМОВАХ ДЕСТРУКТИВНОГО ВПЛИВУ

3-8

2

Шульга О.В.

ПОБУДОВА МОДЕЛІ ПСЕВДОСУПУТНИКОВОЇ РАДІОСИСТЕМИ ДЛЯ ОКРЕМОЇ ДІЛЯНКИ АВТОМОБІЛЬНОГО ШЛЯХУ НА ОСНОВІ ВИПРОМІНЮВАЧІВ ВИСОКОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ

9-13

3

Данилов Ю. А., Обидин Д. Н., Тимочко А. А., Бердник П. Г.

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПОТОКА ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ В РАЙОНЕ АЭРОПОРТА ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

14-20

4

Машков О. А., Фролов В. Ф.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА АНТИАСТЕРОИДНОЙ ЗАЩИТЫ ЗЕМЛИ

21-23

5

Fryz S.Р.

MORE ABOUT THE PROBLEM OF OPERATIONAL PROCESS CONTROL IN SATELLITE TELECOMMUNICATION SYSTEMS

24-31

6

Даниленко А. Ф., Скороделов В. В., Дьяков А. Г., Нечаусов С. Н.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЯМР-СПЕКТРОМЕТРОМ

32-34

7

Єрмілова Н. В. , Кислиця С. Г., Рибка С. М.

ОЦІНКА ЗБУРЮВАЛЬНИХ ВПЛИВІВ В КОНТУРАХ СТРУМУ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ СИСТЕМИ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ НА БАЗІ АД З КОРОТКОЗАМКНЕНИМ РОТОРОМ

35-37

8

Захарченко Р. В.

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛООБМІНУ ЧЕРЕЗ ЕЛЕМЕНТАРНИЙ ШАР ЗЕРНА

38-40

9

Іванченко О. В., Маренко Г. М., Іванченко А. О.

НАДІЙНІСТЬ СИСТЕМИ «АВТОМОБІЛЬ-ДОРОГА» ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ

41-43

10

Кононов Б. Т., Любарський Б. Г., Куравська Н. М.

МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ БЕЗРЕДУКТОРНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА СИСТЕМИ ОБЕРТАННЯ АНТЕНИ РЛС

44-47

11

Прібилєв Ю. Б , Подорожняк А. О., Сакович Л. М.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА МОЖЛИВІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВИРІШЕННЯ

48-52

12

Шуляк М. Л.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕКТОРА ПОЛНОГО УСКОРЕНИЯ АГРЕГАТА НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСКОРЕНИЙ ЕГО СОСТАВНЫХ ЗВЕНЬЕВ

53-56

13

Дубницкий В. Ю., Ходырев А. И.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ НЕАНАЛИТИЧЕСКИХ СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН ДЛЯ ОЦЕНКИ СОГЛАСОВАННОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

57-63

14

Стоян Ю. Е., Романова Т. Е., Панкратов А. В.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ МНОГОГРАННИКОВ В ВЫПУКЛОЙ МНОГОГРАННОЙ ОБЛАСТИ

64-67

15

Берковський В. В., Солодовнікова Н. І.

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИХ СИСТЕМ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УКРАЇНІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ МАЛОГО БІЗНЕСУ

68-72

16

Бульба С. С.

РЕСУРСО-ОРІЄНТОВАНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БАЗОВОЇ МЕРЕЖІ ГЕТЕРОГЕННОЇ РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ

73-75

17

Гавриленко С. Ю., Шевердін І. В., Шипова Т. М.

ВДОСКОНАЛЕНА МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АНТИВІРУСНОГО ЗАХИСТУ

76-78

18

Гриб Р. М.

ПРОБЛЕМИ ОБРОБКИ АСТРОНОМІЧНИХ ВІЗУАЛЬНИХ ДАНИХ

79-82

19

Жураковський Б. Ю., Довженко Н. М.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ДВОВИМІРНИХ ШТРИХОВИХ КОДІВ

83-87

20

Ільїна І. В., Біжко О. В.

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТРИВИМІРНИХ ОБ'ЄКТІВ

88-92

21

Коваленко А. В.

МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

93-100

22

Козлов В. Є., Козлов Ю. В., Оленченко В. Т.

ПРОГРАМНИЙ ВИРІБ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПЕРИФЕРИЧНОГО ЗОРУ

101-103

23

Косенко Н. В., Артюх Р. В.

АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ, ОТБОРА И ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ ПРОЕКТА НА ОСНОВЕ МНОЖЕСТВА ХАРАКТЕРИСТИК

104-106

24

Семенов С. Г., Резанов Б. М., Босько В. В.

ПРОЦЕДУРИ ДВОХФАКТОРНОЇ АУТЕНТИФІКАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

107-111

25

Худова Ю. Ф., Катасонова О. М.

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ МЕТРОЛОГІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ПО ВИБІРКАХ ОБМЕЖЕНОГО ОБ’ЄМУ

112-114

26

Шевяков Ю. І.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ІМІТАЦІЙНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ЗАВДАНЬ ПЛАНУВАННЯ МЕТРОЛОГІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

115-120

27

Юзова І. Ю., Прибильнов Д. В.

НАВЧАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ РОЗПІЗНАВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА РОЗМАХОМ КРИЛ, ПЛОЩЕЮ КРИЛА, КУТОМ СТРІЛОВИДНОСТІ, КОЕФІЦІЄНТОМ КОМПОНОВКИ

121-123

28

Глива В. А., Халіль В. В.

ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ІНДЕКСАЦІЇ НЕБЕЗПЕЧНИХ СТАНІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ ІНФОРМАЦІЇ У СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

124-128

29

Левченко Л. О., Ходаковський О. В., Колумбет В. П.

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ЇХ ВПЛИВУ НА ЛЮДЕЙ І ДОВКІЛЛЯ

129-132

30

Тріщ Р. М., Кіпоренко Г. С., Кім Н. І., Денисенко А. М.

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (ДСТУ ISO 9001:2015) ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

133-136

31

Жук О. Г.

МЕТОДИКА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ

137-141

32

Зінченко А. О.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНИХ СТАЦІЙ ЗВ’ЯЗКУ ТА РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ ЗА ПОКАЗНИКОМ ВЕЛИЧИНИ МАТЕМАТИЧНОГО СПОДІВАННЯ ВІДВЕДЕНОГО ЗБИТКУ

142-145

33

Петрук С. М., Животовський Р. М.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СПОТВОРЕННЯ СИГНАЛІВ В БАГАТОАНТЕННИХ СИСТЕМАХ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

146-150

34

Чирва Д. П.

ОБОСНОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВОЛНОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕОДНОРОДНОЙ ЛИНИИ

151-153

 

 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

 

 

Copyright © НВЦІ "Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка" 2017
All Rights Reserved.