ua en

Збірник наукових праць.

Системи управління, навігації та зв’язку

Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

№ 3 (39) 2016

 

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

 
 

ЗМІСТ

 

1

Могилатенко А. С., Данилов Ю. А., Павленко М. А.

ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

3-11

2

Зуев П. П.

МЕТОД РАЗРЕШЕНИЯ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СИЛ

12-14

3

Шульга О. В.

ОБГРУНТУВАННЯ І ВИБІР АНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЯ ПРИЙМАЮЧОЇ ХВИЛІ ПРИ ЇЇ ТРАНСІОНОСФЕРНОМУ РОЗПОВСЮДЖЕННІ

15-16

4

Даниленко А. Ф., Дьяков А. Г., Нечаусов С. Н.

АЛГОРИТМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАЗЦА В ЯМР-СПЕКТРОМЕТРЕ

17-19

5

Захарченко Р. В.

АНАЛІЗ БАГАТОВИМІРНИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ МАСИВУ ВІДНОСНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ПІДСИЛЕННЯ

20-23

6

Кононов Б. Т., Нечаус А. О., Куравська Н. М., Галелюк Р. Б.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДУГОСТАТОРНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА З КОРОТКОЗАМКНЕНИМ РОТОРОМ

24-26

7

Ліщенко В. М., Чалий В. В., Карлов А. Д.

МАЛОРОЗМІРНІ БЕЗПІЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ ЯК ОБ’ЄКТИ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ

27-32

8

Петренко О. М.

ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ ТЯГОВОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

33-37

9

Голян Н. В.,Голян В. В., Самофалов Л. Д.

АЛГЕБРА ПОНЯТИЙ КАК ФОРМАЛЬНЫЙ АППАРАТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ИНТЕЛЛЕКТА НАД ПОНЯТИЯМИ

38-41

10

Лавровская Т. В., Рассомахин С. Г.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЕКОДИРОВАНИЯ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ КОДОВ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ

42-56

11

Нечипоренко А. С.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ НОСОВУЮ ПОЛОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

57-61

12

Khlud O. М., Pankratov A. V., Romanova T. Ye.

PACKING OF APPROXIMATED ELLIPSOIDS

62-66

13

Шабанов-Кушнаренко С. Ю., Шабанова-Кушнаренко Л. В.

О ПРЕДИКАТНОЙ ФОРМАЛИЗАЦИИ КВАНТОРОВ

67-70

14

Василенко Д. Е.

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОРРЕКТНОСТИ СТРУКТУР ЗНАНИЙ ОТКРЫТОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ

71-76

15

Косенко В. В., Артюх Р. В.

УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ТРАФІКА В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ ДЕКОМПОЗИЦІЇ

77-79

16

Обод І. І., Черних О. П., Мальцев О. С., Майстренко Г. В.

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ РУХОМИХ ІНФОРМАЦІНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

80-82

17

Олізаренко С. А., Лавров О. Ю.

РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ З ПЕРЕРАХУНКУ ПІКСЕЛЬНИХ КООРДИНАТ ПРОСТОГО ОБ'ЄКТА ПОВІТРЯНОЇ РОЗВІДКИ НА ЦИФРОВОМУ АЕРОФОТОЗНІМКУ В ГЕОДЕЗИЧНІ КООРДИНАТИ

83-86

18

Сальніков О. М., Іохов О. Ю., Оленченко В. Т.

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДКРИТОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВІДОМЧІЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ НГУ

87-91

19

Свистунов Ю. Д.

ПОБУДОВА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ІНТЕГРАЦІЇ ВЕБ-СЕРВІСІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТОВАНОЇ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ

92-98

20

Семенов С. Г., Березюк І. А.

ВІДНОВЛЕННЯ СЕМАНТИКИ СЛУЖБОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ В ЗАДАЧІ СТЕГАНОАНАЛІЗУ

99-101

21

Туркіна В. В.

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗРАХУНКУ ДОВІРИ ТА РЕПУТАЦІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

102-106

22

Чала Л. Е., Свид І. В.

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ ДАНИХ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

107-109

23

Чуприна А. С., Пакин В.В.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УСКОРЕННОЙ ОБРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ МЕЖДУ КЛИЕНТОМ И СЕРВЕРОМ

110-113

24

Шевяков Ю. І.

МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ОБСЯГІВ МЕТРОЛОГІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕНИХ БАГАТОФАКТОРНИХ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

114-117

25

Шостак И. В., Павленко В. Н., Собчак А. П., Попова О. И.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

118-125

26

Сукач С. В., Гусєв В. М., Левківський Р. М.

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ АЕРОІОННОГО СКЛАДУ ПОВІТРЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ

126-128

27

Тєут В. М.

АНАЛІЗ ФИЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРИ РОЗЛИВІ В МОРСЬКИХ АКВАТОРІЯХ: ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ І ШЛЯХИ ЙОГО РІШЕННЯ

129-131

28

Триснюк В. М., Атрасевич О. В.

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ УРАЖЕНОСТІ ЕРОЗІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ДНІСТРОВСЬКОГО КАНЬЙОНУ

132-134

29

Можаев А. А., Можаєв М. А., Логвиненко М. А., Наем Хазим Рахим

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ MIMO

135-139

30

Животовський Р. М.

УДОСКОНАЛЕНА МЕТОДИКА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ СИГНАЛУ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

140-145

31

Жук О. Г.

МЕТОДИКА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ ВПЛИВУ НАВМИСНИХ ЗАВАД

146-153

 

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

 

 

Copyright © НВЦІ "Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка" 2017
All Rights Reserved.