ua en

Збірник наукових праць.

Системи управління, навігації та зв’язку

Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

№ 4 (40) 2016

 

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

 
 

ЗМІСТ

 

1

Тимощук О. М.

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ НАВІГАЦІЙНИХ ВИМІРІВ НА ОСНОВІ КОМПЕНСАЦІЇ СИСТЕМНИХ ПОХИБОК

4-6

2

Могилатенко А. С., Обидин Д. Н., Павленко М. А., Бердник П. Г.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ФОРМАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОТОКОМ СООБЩЕНИЙ О ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТАХ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

7-10

3

Шульга О. В., Шеффер О. В.

СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ НЕКОНТРОЛЬОВАНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ

11-13

4

Гуліна І. Г., Мартиненко А. А., Гулін О. О.

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ТЕПЛОВИМ СТАНОМ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ

14-17

5

Захарченко Р. В.

РОЗВ'ЯЗАНЕ КЕРУВАННЯ БАГАТОВИМІРНИМИ СИСТЕМАМИ

18-20

6

Кононов Б. Т., Куравська Н. М.

ВПЛИВ ВИЩИХ ГАРМОНІК НА РОБОТУ ДУГОСТАТОРНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З КОРОТКОЗАМКНЕНИМ РОТОРОМ

21-23

7

Кучук Г. А., Коваленко А. А.

ВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ ДТЗ-ТРАФІКА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ КРИТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

24-28

8

Лимаренко В. В., Хавина И. П.

МУЛЬТИАГЕНТНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА

29-35

9

Петренко О. М., Любарський Б. Г.

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РУХУ ТРАМВАЙНОГО ВАГОНУ З АСИНХРОННИМИ ТЯГОВИМИ ДВИГУНАМИ НА ДІЛЯНЦІ КОЛІЇ З ВСТАНОВЛЕНИМ ГРАФІКОМ РУХУ ТА ПРОФІЛЕМ

36-40

10

Сільвестров А. М., Скринник О. М., Спінул Л. Ю.

ОЦІНЮВАННЯ СТАТИЧНОЇ НЕЛІНІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ

41-43

11

Голян Н. В.

О СВОЙСТВАХ КАНОНИЧЕСКОЙ АЛГЕБРЫ ПОНЯТИЙ

44-47

12

Хох В. Д., Мелешко Є. В., Якименко М. С.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ

48-52

13

Шабанов-Кушнаренко Ю. П., Шабанов-Кушнаренко С. Ю., Шабанова-Кушнаренко Л. В.

О ПЕРСПЕКТИВАХ ТЕОРИИ ИНТЕЛЛЕКТА

53-56

14

Бурячок В. Л., Смирнов С. А.

МЕТОД БЕЗОПАСНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ НА БАЗОВОМ МНОЖЕСТВЕ ПУТЕЙ ПЕРЕДАЧИ МЕТАДАННЫХ В ОБЛАЧНЫЕ АНТИВИРУСНЫЕ СИСТЕМЫ

57-62

15

Главчев М. І., Баленко О. І.

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

63-66

16

Мелешко Є. В., Гермак В. С., Охотний С. М.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОСТІ АКТОРІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ДЛЯ ЗАДАЧ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

67-70

17

Шульга В. П.

МЕТОД ОЦІНКИ ПОШКОДЖЕНЬ СЕРВІСІВ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОММУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АВІАТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

71-72

18

Косенко В. В., Артюх Р. В., Персіянова О. Ю.

УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ТРАФІКУ ПІДМЕРЕЖ БАГАТОРІВНЕВОЇ АДАПТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

73-75

19

Кучук Н. Г.

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І РОЗРОБОК E-LEARNING

76-80

20

Минько О. В., Іохов О. Ю., Оленченко В. Т. , Власов К. В.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ OSINT ДЛЯ ОТРИМАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

81-84

21

Обод І. І., Манько К. П., Шталтовний Д. В.

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

85-87

22

Олизаренко С. А.

МЕТОД ФОРМАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ О РАСПОЗНАВАНИИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ И НЕЧЕТКОГО ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА

88-90

23

Свид І. В., Обод А. І.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ДАНИХ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

91-93

24

Ткачова Т. С.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У CLOUD-СЕРЕДОВИЩІ

94-96

25

Шевяков Ю. І.

МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБИ В МЕТРОЛОГІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕНИХ ЧАСОВИХ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

97-100

26

Лысенко Д. Э.

ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕАЛИЗУЕМОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛАНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

101-107

27

Ровінська Н. Ю., Виходець Ю. С.

МЕТОД ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ЗМІСТОМ ПРОЕКТУ

108-113

28

Собчак А. П., Попова О. И.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ЭТАПА УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОЙ НАУКОЕМКОЙ ТЕХНИКИ

114-124

29

Задунай О. С., Азаров С. І.

ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ

125-128

30

Тєут В. М.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ АКВАТОРІЇ МОРЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДНА

129-132

31

Хомік М. М., Барабаш О. В.

ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

133-137

32

Бурдейна В. М., Хорошилов О. М., Тріщ А. Р.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ РОЗМІРІВ КООРДИНОВАНИХ ОТВОРІВ МАЛОГО ДІАМЕТРУ

138-142

33

Ким Н. И., Трищ Р. М.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАССЕИВАНИЯ БЕЗРАЗМЕРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ

143-145

34

Кіпоренко Г. С., Пахалович М. Є., Хорошилов О. М.

ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ АЕС НА ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ПАРАМЕТРАМ

146-152

35

Малецька О. Є., Денисенко А. М., Мельниченко О. А.

АНАЛІЗ ВИМОГ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

153-156

36

Петрук С. М.

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ СИГНАЛЬНО-ЗАВАДОВОЇ ОБСТАНОВКИ В СИСТЕМАХ МІМО БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

157-162

37

Сакович Л. М., Романенко В. П., Гиренко І. М.

МЕТОД ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ПОЛЬОВИХ РЕМОНТНИХ ОРГАНІВ ЗВ'ЯЗКУ

163-167

 

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

 

 

Copyright © НВЦІ "Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка" 2017
All Rights Reserved.