ua en

Збірник наукових праць.

Системи управління, навігації та зв’язку

Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

№ 2 (42) 2017

 

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

 
 

ЗМІСТ

 

1

Калашник М. А., Обідін Д. М.

ФУНКЦІОНАЛЬНА СТІЙКІСТЬ ПІЛОТАЖНО-НАВІГАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА НА ОКРЕМИХ РЕЖИМАХ ПОЛЬОТУ

4-7

2

Остроумов І. В.

ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЛІНІЇ ПОЛОЖЕННЯ ЗА ПАРОЮ ДАЛЕКОМІРНОГО ОБЛАДНАННЯ DME ПРИ ВИРІШЕНІ НАВІГАЦІЙНИХ ЗАДАЧ

8-12

3

Шефер О. В.

АНАЛІЗ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗМІНИ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕКТРИЧНОГО РОЗРЯДУ, ЯК ЗАПОРУКА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ

13-16

4

Kozelkova E. S.

STUDY GENERAL CASE OF SPACECRAFT SYSTEM CALCULATION WITH A GIVEN BREAK-UP

17-18

5

Могилатенко А. С., Данилов Ю. А., Павленко М. А.

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СЖАТИЯ СООБЩЕНИЙ О ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТАХ

19-22

6

Свид І. В., Обод А. І.

ОЦІНКА ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ

23-25

7

Басюк В. С.

СИСТЕМЫ СИЛОМОМЕНТНОГО ОЧУВСТВЛЕНИЯ РОБОТОВ

26-29

8

Бронніков А. І., Цимбал О. М, Сінотін А. М.

МЕХАТРОНІКА У ОСВІТНЬОМУ ТА ЗАГАЛЬНОНАУКОВОМУ КОНТЕКСТІ

30-32

9

Ихтияров А. Ю.

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ И ПОВЕДЕНИЯ АВТОНОМНОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА, ОСНАЩЕННОГО МИНИМАЛЬНЫМИ АППАРАТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

33-35

10

Невлюдов І. Ш., Євсєєв В. В., Разумов-Фризюк Є. А., Функендорф А. О.

МОДЕЛІ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ РОБОТІВ З МОДУЛЬНОЮ СТРУКТУРОЮ

36-38

11

Невлюдов И. Ш., Письменецкий В. А., Фролов А. В., Мовсесян Я. С.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

39-42

12

Новоселов С. П., Сычова О. В., Теслюк С. И., Гринченко И. Г.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ INTERNET OF THINGS

43-45

13

Петренко О. М., Любарський Б. Г., Глєбова М. Л.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ТЯГОВИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ

46-50

14

Подорожняк А. О., Клименко А. М., Гончаров Д. В.

ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ СЕРВЕРНОЇ КІМНАТИ

51-54

15

Сільвестров А. М., Кривобока Г. І., Захарченко Р. В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО МЕТОДУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

55-56

16

Строкань О. В., Малкіна В. М.

МОДЕЛЮВАННЯ АЕРОІОННОГО РЕЖИМУ НА ОБ’ЄКТАХ ЗІ ШТУЧНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ ІСНУВАННЯ

57-60

17

Филипенко О. І., Чала О. О., Відешин М. І.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ДЕФЕКТИ ВИРОБНИЦТВА КРЕМНІЄВИХ ПІДКЛАДОК ДЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВІДБИВАЮЧИХ ПОВЕРХОНЬ МОЕМС-ПЕРЕМИКАЧІВ

61-63

18

Шуляк М. Л.

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПОВЕРХНІ АПРОКСИМАЦІЇ ДЛЯ ОБЛАСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО АГРЕГАТУ, ЩО ЗАДАЄТЬСЯ РАДІУС-ВЕКТОРАМИ ЙОГО ПРИСКОРЕННЯ

64-67

19

Барабаш О. В., Кіреєнко В. В.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ СИНТЕЗУ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

68-70

20

Гусятин В. М., Гусятин М. В.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДА СФЕРИЧЕСКОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ

71-75

21

Дубницкий В. Ю., Кобылин А. М., Кобылин О. А.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАТИНСКОГО КВАДРАТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЮЩИХ НА НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА ВЫЧИСЛЕНИЙ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ

76-80

22

Коваленко А. И., Широкопетлева М. С.

ЧИСЛОВЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ АЛГЕБРЫ ПОНЯТИЙ

81-84

23

Лещинская И. А.

КОНТРОЛЬ ОДНОЗНАЧНОСТИ ПОНЯТИЙ И ИХ ФОРМИРОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СРАВНЕНИЯ

85-88

24

Лысенко И. В., Бородавка В. В.

РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИКО-ЧИСЛОВОГО ТУЛБОКСА ДЛЯ СИСТЕМЫ МАТЕМАТИКИ MATLAB

89-93

25

Дегтярьова Л. М., Ляшевський В.Г.

ПРАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ТА КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

94-97

26

Пєвнєв В. Я., Цуранов М. В.

ЗБІЛЬШЕННЯ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ КІБЕРАТАКАМ

98-101

27

Дяченко В. А., Михаль О.Ф.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДИАЛОГОВОГО ОБУЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СИСТЕМ

102-107

28

Епифанов А. С.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ МОБИЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ

108-111

29

Замула А. А., Морозов В. Л., Семченко Д. А.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА ПРОИЗВОДНЫХ СИСТЕМ СИГНАЛОВ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

112-116

30

Кучук Г. А., Коваленко А. А.

МЕТОД МІНІМІЗАЦІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАТРИМКИ ПАКЕТІВ У ВІРТУАЛЬНИХ З’ЄДНАННЯХ МЕРЕЖІ ПІДТРИМКИ ХМАРНОГО СЕРВІСУ

117-120

31

Макогон О. А., Дичко О. О., Новік С. А.

ДИДАКТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ З БОКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

121-124

32

Минухин С. В., Молчанов К. С., Сызранцев М. Г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ

125-130

33

Москаленко А. О., Сокол Г. В., Глуховець Ю. В., Варич В. В.

ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ФІЗИКИ ДЛЯ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ С++/QT

131-135

34

Mohammed Amin Salih

IMPROVEMENT OF AN ENERGY BALANCE METHOD OF LEACH BASED ON GENETIC ALGORITHM

136-142

35

Рубан І. В., Худов В. Г., Худов Р. Г.

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ СЕГМЕНТУВАННЯ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ЗОБРАЖЕНЬ

143-146

36

Саенко В. И.

МОДЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ТРЕНИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ СЕТЯМ

147-149

37

Тиртишніков О. І., Курчанов В. М., Мавріна М. О., Корж Ю. М.

ОСОБЛИВОСТІ АПАРАТНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ ТОРОЇДАЛЬНО-РЕШІТЧАСТИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ

150-153

38

Ткачов В. М., Токарєв В. В., Радченко В. О., Лебедєв В. О.

ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ТИПУ BIG DATA У МОБІЛЬНІЙ СИСТЕМІ «МУЛЬТИКОПТЕР – СЕНСОРНА МЕРЕЖА»

154-157

39

Шостак А. В.

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ СВЯЗНОСТИ БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ

158-160

40

Даншина С. Ю.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫБОРА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ

161-166

41

Лысенко Д. Э.

ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА С УЧЕТОМ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

167-170

42

Малеева О. В., Носова Н. Ю., Артюх Р. В.

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ ЗНАНИЙ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ПРОЕКТА И КАТЕГОРИЙ ЕГО ПЕРСОНАЛА

171-175

43

Глива В. А., Коваленко В. В., Тихенко О. М.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЕКРАНУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ

176-178

44

Гурський Т. Г., Кривенко О. В.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СИГНАЛУ В РАДІОЗАСОБАХ З ППРЧ ПРИ ПЕРЕДАЧІ МОВИ В УМОВАХ ВПЛИВУ ЗАВАД У ВІДПОВІДЬ

179-184

45

Москалец Н. В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ УПАКОВКИ ОБЪЕКТОВ В ЗАДАЧАХ ПЛАНИРОВАНИИ ФЕМТОСОТ МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ

185-187

46

Панкратова О. С.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ SMART-AHTEH ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ WIMAX

188-192

47

Сакович Л.М., Романенко В. П., Гиренко І. М.

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РЕМОНТУ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ З КРАТНИМИ ДЕФЕКТАМИ

193-197

48

Сакович Л. М., Романенко В. П., Гиренко І. М.

РЕЗУЛЬТАТИ СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ПРИЙОМУ СИГНАЛІВ МЕТОДОМ СПЕКТРАЛЬНОГО ДЕТЕКТУВАННЯ В УМОВАХ ВПЛИВУ АДИТИВНИХ ЗАВАД

198-200

49

Шишацький А. В., Беляков Р. О., Хоменко П. В., Гриценок К. М.

МЕТОДИКА ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ БАГАТОАНТЕННИХ ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З АФАР

201-205

 

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

 

 

Copyright © НВЦІ "Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка" 2017
All Rights Reserved.