ua en

Збірник наукових праць.

Системи управління, навігації та зв’язку

Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

№ 3 (43) 2017

 

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

 
 

ЗМІСТ

 

1

Шульга О. В., Борщ В. В.

ШТРИХИ БІОГРАФІЇ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА ДО 120-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ

4-6

2

Дорогобід В. П., Козелков С. В., Бороздін М. К.

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КООРДИНАТНО-ЧАСОВОГО ТА НАВІГАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ

7-10

3

Борщ В. В., Борщ О. Б., Шульга О. В.

АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ

11-13

4

Галай В. М.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТА ІЗ ПОКРАЩЕНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

14-17

5

Здановський В. Г., Коваленко В. В., Глива В. А.

КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВИРОБНИЧІ СЕРЕДОВИЩА

18-20

6

Кислиця С. Г., Кожушко Г. М.

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ СВІТЛОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

21-23

7

Мінтус А. М.

АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ МЕТАЛА ПО СЕКЦІЯХ ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВТОРИННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ МАШИН НЕПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ ЗАГОТОВОК

24-27

8

Свид І. В., Штих І. А.

СИНТЕЗ ВИЯВЛЮВАЧА ПОСЛІДОВНОСТЕЙ СИГНАЛІВ ЗАПИТУ НЕСИНХРОННОЇ МЕРЕЖІ СИСТЕМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

28-30

9

Тамахін Г. В., Дзівіцький В. Д.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВІД ДЖЕРЕЛ ДО НЕЛІНІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

31-33

10

Худов В. Г., Хижняк І. А., Петров О. А.

РОЙОВИЙ МЕТОД СЕГМЕНТУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ, ЩО ОТРИМАНІ З БОРТОВИХ СИСТЕМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

34-37

11

Шуляк М. Л., Лебедев А. Т., Артьомов М. П., Мальцев В. П.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РОБОТИ ТРАНСПОРТНОГО АГРЕГАТУ

38-42

12

Корж Ю. Н., Тыртышников А. И., Маврина М. А., Курчанов В. Н.

СОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ С ИЗВЕСТНЫМ ТРЕНДОМ

43-47

13

Лещинский В. А., Лещинская И. А.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОНЯТИЙ МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ

48-50

14

Ребров О.Ю.

АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ УКРАЇНИ ЗА ПИТОМИМ ОПОРОМ ҐРУНТУ ПРИ ОРАНЦІ

51-56

15

Бєрковський В. В., Безсонов О. С.

АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНУ СИСТЕМУ

57-62

16

Резанов Б. М., Бульба С. С., Шокотько Д. В.

ФАКТОРИ АУТЕНТИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ

63-65

17

Стрельницький О. О.

ПРОТИРІЧЧЯ ТА ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

66-68

18

Веселовський М. В.

ПОБУДОВА СМАРТ-СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ RASPBERRY PI

69-72

19

Єрмілова Н. В., Остапенко О. С.

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СТВОРЕННІ ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ ПРИ ІНЖЕНЕРНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО НАПРЯМКУ

73-76

20

Жебка В. В., Шевченко С. М., Онищенко В.В.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЮ МЕРЕЖЕЮ

77-79

21

Кучук Н. Г., Нечаусов С. М.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В ГІПЕРКОНВЕРГЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

80-83

22

Левченко Д. Д.

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КЛАСТЕРУ НЕРЕЛЯЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ CASSANDRA

84-87

23

Лисенко Д. Е.

МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ВИБОРУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЛОГІСТИЧНОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ

88-92

24

Мартінкус І. О., Ткачук М. В., Гамзаєв Р. О.

КОНСТРУЮВАННЯ ЛІНІЙОК ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДОМЕННОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТРИК ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОДУ

93-97

25

Минухин С. В.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЗАДАНИЙ В ДВУХУРОВНЕВОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБД POSTGRESQL

98-102

26

Москаленко А. О., Сокол Г. В., Глуховець Ю. В., Варич В. В.

КОМПЛЕКС ІНТЕРАКТИВНИХ ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЯВИЩ ЗАСОБАМИ BLENDER

103-107

27

Обод А. І.

СИНТЕЗ ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ОБРОБКИ ДАНИХ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

108-110

28

Prischepa A. V.

MODERN DATA TRANSMISSION SYSTEM

111-113

29

Сілін С. О., Шостак І. В.

ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МІЖ IOT-ПРИСТРОЯМИ, ЩО ПОЄДНАНІ ТРАНСЛЯЦІЄЮ МЕРЕЖЕВИХ АДРЕСІВ

114-116

30

Ткачов В. М.

МЕТОД ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В КОМП’ЮТЕРНІЙ МЕРЕЖІ ПРОМІЖНОГО ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ СКЛАДНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

117-119

31

Чаузов О. М., Кононов В. Б., Лукова-Чуйко Н. В.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСУ ОБРОБКИ ЗАПИТУ СИСТЕМ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ

120-123

32

Яцина Д. Ю.

НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ КОНВЕРТАЦІЇ ГОЛОСУ

124-128

33

Гонтар М. М., Сільвестров А. М., Нелюба Д. М.

АНАЛІЗ МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ПРИ ЗАШУМЛЕНОСТІ СИГНАЛІВ

129-132

34

Слюсарь І. І., Слюсар В. І., Смоляр В. Г., Волошко С. В.

МУЛЬТИСТАНДАРТНА СИСТЕМА ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ НА ОСНОВІ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

133-138

35

Шефер О. В.

ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛІВ ВТРАТИ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОНІВ ПЛАЗМОВОЇ ОБОЛОНКИ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ СПОТВОРЕНЬ ТА ЗАТУХАНЬ СИГНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ ІЗ КОСМІЧНИМ АПАРАТОМ

139-142

36

Шишацький А. В., Гриценок К. М., Чумак В. К., Завада А. А.

МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ БАГАТОАНТЕННИХ СИСТЕМ З ШУМОПОДІБНИМИ СИГНАЛАМИ

143-145

 

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

 

 

Copyright © НВЦІ "Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка" 2017
All Rights Reserved.