ua en

Збірник наукових праць.

Системи управління, навігації та зв’язку

Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

№ 4 (44) 2017

 

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

 
 

ЗМІСТ

 

1

Борщ О.Б., Борщ В.В.

ОЦІНКА ВПЛИВУ РІЗНИХ ФАКТОРІВ НА ТЕПЛОВОЛОГІСНИЙ СТАН ОГОРОДЖУВАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПРИ АВТОМАТИЧНОМУ КЕРУВАННІ ПАРАМЕТРАМИ МІКРОКЛІМАТУ ТЕПЛИЦІ

3-6

2

Гонтар М.М., Нелюба Д.М.

РОЗРОБКА КОНТРОЛЕРА ДЛЯ ОБЕРНЕНОГО МАЯТНИКА НА БАЗІ МЕТОДУ НАБЛИЖЕНОЇ ЛІНЕАРИЗАЦІЇ

7-10

3

Dorohobid V.P., Borozdin M.K., Ahmed Alzubaydy

DESIGN, IMPLEMENTATION AND TEST A MODEL OF AN ELECTRICAL ELEVATOR CONTROLLED USING PLC

11-13

4

Єрмілова Н.В., Калов С.І.

ПОРІВНЯННЯ ТА ВИБІР ВИСОКОВОЛЬТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ БУРОВИХ УСТАНОВОК

14-19

5

Лимаренко В.В., Хавина И.П., Рысованый А.Н.

ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ОПЕРАЦИЙ РЕЗАНИЯ МЕТАЛЛОВ

20-24

6

Мінтус А.М.

АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ МЕТАЛА ПО СЕКЦІЯХ ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВТОРИННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ МАШИН НЕПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ ЗАГОТОВОК

25-28

7

Обод А.І.

ОБРОБКА ДАНИХ ВТОРИННИХ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

29-31

8

Саковець О.О.

АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ ВІТРОГЕНЕРАТОРА З МЕТОЮ ЗБІЛЬШЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ВІТРОВИКОРИСТАННЯ

32-34

9

Дубницкий В.Ю., Кобылин А.М., Кобылин О.А.

ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЦЕНТР-РАДИУС ЗНАЧЕНИЙ ГАММА-ФУНКЦИИ, НЕПОЛНОЙ ГАММА-ФУНКЦИИ, БЕТА-ФУНКЦИИ И ДИГАММА-ФУНКЦИИ

35-39

10

Одарущенко О.Б., Одарущенко О.М., Бутенко В.О., Москалець В.В., Стрюк О.Ю.

МОДЕЛІ МАТЕМАТИЧНИХ БЛОКІВ ДИСКРЕТНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМОВАНИХ ЛОГІЧНИХ КОНТРОЛЕРІВ

40-45

11

Глібко О.А., Сімонова О.Г., Савченко Л.М.

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ТЕМАТИКА ТВОРЧОЇ РОБОТИ НА ОЛІМПІАДІ З WEB-ТЕХНОЛОГІЙ ТА WEB-ДИЗАЙНУ

46-49

12

Дружинин Е.А., Шостак И.В., Лысенко А.А.

ВЕРОЯТНОСТНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КАМПУСНОЙ СЕТИ

50-55

13

Ким Н.И., Денисенко А.Н., Трищ А.Р.

КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

56-59

14

Косенко В.В., Артюх Р.В., Роговой А.И.

ВАРИАНТНЫЙ СИНТЕЗ ИЕРАРХИИ СТРУКТУР ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

60-63

15

Кучук Г.А., Саатсазов Б.Г.

РАСПОЗНАВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЭМОЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

64-69

16

Лысенко Д.Э.

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ТЕОРИИ ПОЛЕЗНОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

70-75

17

Мерзликина Ю.И., Дядюра К.А.

ПОРТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КОМПРЕССОРОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

76-79

18

Паржин Ю.В.

ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВА КОННЕКЦИОНИСТСКОЙ ПАРАДИГМЕ

80-101

19

Радченко В.А., Руденко Д.А., Ткачев В.Н., Токарев В.В.

МОБИЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА «МУЛЬТИКОПТЕР–СЕНСОРНАЯ СЕТЬ» В КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ BIG DATA

102-105

20

Svystunov Yu.D., Lukova-Chuyko N.V.

USE OF THE CONCEPT OF FUNCTIONAL RESERVE IN ORDER TO PROVIDE QUALITY ASSURANCE OF WEB SERVICES

106-111

21

Смирнов А.А., Лысенко И.А.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

112-115

22

Тарасюк О.М., Таранова К.П., Горбенко А.В.

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НЕРЕЛЯЦІЙНИМИ БАЗАМИ ДАНИХ

116-118

23

Темніков В.О.

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ

119-121

24

Третяк В.Ф., Пашнєва А.А.

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ СХОВИЩА ДАНИХ У ВУЗЛАХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ХМАРНОГО СЕРЕДОВИЩА

122-128

25

Туркин И.Б., Бутенко О.С.

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЙ ПЛОЩАДИ ТАЯНИЯ ЛЕДНИКОВ ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

129-132

26

Худов В.Г., Маковейчук О.М., Хижняк І.А.

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЕВОЛЮЦІЙНОГО МЕТОДУ СЕГМЕНТУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ, ЩО ОТРИМАНО З БОРТОВИХ СИСТЕМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

133-137

27

Шимонець Д.В., Лугина О.Л., Харьков М.Ю., Нечитайло І.В., Худов Г.В.

ПАСИВНІ РАДІОЛОКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ МАЛОРОЗМІРНИХ ПОВІТРЯНИХ ОБ’ЄКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СИГНАЛІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

138-142

28

Шматков С.І., Кучук Н.Г., Коломієць Ж.О.

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМАХ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

143-149

29

Boriak B., Silvestrov A.

FILTERING AND FORECASTING SIGNALS ALGORITHM BASED ON EXPONENTIAL BROWN’S FILTER

150-152

30

Веклич С.Г.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМА ГЕРЦЕЛЯ И СПОСОБА АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЛОЖНЫХ СИГНАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ТОНОВ СИГНАЛА

153-156

31

Іохов О.М., Малюк В.Г., Ткаченко К.М.

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ АКТИВНОГО РАДІОМАСКУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ У ОПЕРАТИВНОМУ РАЙОНІЗ УРАХУВАННЯМ ДІЇ ПОВІТРЯНИХ ЗАСОБІВ РАДІОРОЗВІДКИ ПРОТИВНИКА

157-161

32

Пучков О.О., Гиренко І.М.

МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ РЕМОНТНОГО ОРГАНУ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ

162-166

33

Шульга О.В., Шефер О.В.

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СТАРТУ ПЛАЗМОВОГО ПАЛЬНИКА ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО КЕРУВАННЯ ВИХОДОМ У РОБОЧИЙ РЕЖИМ ПРИСТРОЇВ СУПУТНИКОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ

167-169

 

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

 

 

Copyright © НВЦІ "Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка" 2017
All Rights Reserved.