ua en

Збірник наукових праць.

Системи управління, навігації та зв’язку

Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

№ 5 (45) 2017

 

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

 
 

ЗМІСТ

 

1

Альзубайді Ахмед Ібрахим Джабер, Дорогобід В.П.

МОНІТОРИНГ ТА УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ МОСТОВИМ КРАНОМ НА БАЗІ ПЛК ТА СКАДА (EN)

3-5

2

Боряк Б.Р., Сільвестров А.М.

ТРИКОНТУРНИЙ АДАПТИВНИЙ ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР-ЕКТРАПОЛЯТОР (UK)

6-8

3

Глива В.А., Ніколаєв К.Д., Левченко Л.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОСТЕЙ ЗОВНІШНІХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ РІЗНОРОЗМІРНОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ (UK)

9-11

4

Гусинін А.В., Яровий О.В., Антонова-Рафі Ю.В.

ОПТИМІЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ ПОСАДКОЮ ДИРИЖАБЛЯ НА ОСНОВІ БАГАТОЕТАПНОГО МЕТОДУ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ (RU)

12-17

5

Карлов В.Д., Артеменко А.М., Пічугін І.М., Струцінський О.В.

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИМІРЮВАННЯ ДАЛЬНОСТІ ДО ЦІЛІ ПРИ ЇЇ РАДІОЛОКАЦІЇ В МЕЖАХ ТРОПОСФЕРНОГО ХВИЛЕВОДУ НАД МОРЕМ (UK)

18-21

6

Малахова М.О., Рева С.М., Пермінов А.І., Стєрвоєдов М.Г.

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ, ДІАГНОСТИКИ ТА ВІДЛАГОДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕНТГЕНІВСЬКОЮ УСТАНОВКОЮ (UK)

22-26

7

Нуриев Р.Ш.

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ШВИДКІСНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ НА ОСНОВІ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ (RU)

27-34

8

Свид І.В.

ПРОБЛЕМА ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ ЗАПИТАЛЬНИХ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ (UK)

35-37

9

Бабенко Ю.В., Шостак І.В.

ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНО-МНОЖИННОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕДУРІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДИФІКАЦІЙ ЛІТАКІВ (RU)

38-41

10

Дубницкий В.Ю., Філатова Л.Д., Ходирєв О.І.

СТІЙКІСТЬ ОЦІНКИ ЕНТРОПІЇ ГІСТОГРАМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЗМІНИ КІЛЬКОСТІ ЇЇ ІНТЕРВАЛІВ (RU)

42-46

11

Лєві Л.І., Петровський О.М.

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЕННЯ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН (UK)

47-50

12

Шульга О.В., Нелюба Д.М., Гонтар М.М.

ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РУХУ СФЕРИЧНОГО РОБОТА З МАЯТНИКОВИМ ПРИВОДОМ (UK)

51-55

13

Кропачек О.Ю.

ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ РИЗИКІВ ПАРАМЕТРИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ КВАДРАТИЧНОЇ ДИСКРИМІНАНТНОЇ ФУНКЦІЇ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ (RU)

56-59

14

Халіфі Кассем, Шипова Т.М.

АНАЛІЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ РОЗРОБКИ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (RU)

60-65

15

Коваленко О.В.

ТЕХНОЛОГІЯ ТЕСТУВАННЯ ВРАЗЛИВОСТІ ДО SQL ІН'ЄКЦІЇ (RU)

66-71

16

Косенко В.В. , Артюх Р.В., Белоцький О.О., Персіянова О.Ю.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ МЕТОДОЛОГІЇ РИЗИК-АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ СИСТЕМ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (UK)

72-79

17

Косенко Н.В.

СИНТЕЗ МОДЕЛІ КОМПЛЕКСНОГО МНОГОФАКТОРНОГО ОЦІНЮВАННЯ «ЯКОСТІ» ПРЕТЕНДЕНТІВ ДО КОМАНДИ ПРОЕКТУ (EN)

80-82

18

Кучук Н.Г.

МЕТОД ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУ ВИКОНАННЯ ТРАНЗАКЦІЙ E-LEARNING (UK)

83-87

19

Нечипоренко А.С.

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДНАНЬ В НЕСТАЦІОНАРНИХ КВАЗІПЕРІОДИЧНИХ ПРОЦЕСАХ (UK)

88-94

20

Паржин Ю.В., Кравченко В.І., Князєв В.В., Сєрков О.А.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ОБСТАНОВКИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ДЕТЕКТОРНОЇ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ (RU)

95-99

21

Семенов С.Г., Ліпчанська О.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ НА БАЗІ 4G З ВИКОРИСТАННЯМ АПАРАТУ МЕРЕЖ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (UK)

100-104

22

Стрельницький О.О.

МЕТОДИ ЗАХИСТУІНФОРМАЦІЇ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ (UK)

105-107

23

Темніков В.О.

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ДИСПЕТЧЕРСЬКИХ СЛУЖБАХ АЕРОПОРТІВ (RU)

108-110

24

Удовенко С.Г., Миронова Н.О., Федорончак Т.В., Верещак К.К.

ВИКОРИСТАННЯ ШАБЛОНІВ АВТОМАТИЧНОГО ТЕСТУВАННЯ В ПРОЕКТАХ З РОЗРОБКИ ВЕБ-ДОДАТКІВ (UK)

111-118

25

Шостак І.В., Данова М.О., Капитан Р.Б.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ВІРТУАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ (RU)

119-123

26

Гатило В.П.

СИНТЕЗ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ПРАЦІ (UK)

124-127

27

Зачепа Н.В., Чорний О.П., Зачепа Ю.В., Сукач С.В., Сергієнко С.А.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ (UK)

128-132

28

Лисенко І.В.

ПРО МАТЕМАТИЧНУПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КІБЕРБЕЗПЕКА» (RU)

133-136

29

Макогон О.А., Гунченко В.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ КРЕАТИВНОСТІ У БОЙОВІЙ ПІДГОТОВЦІ КУРСАНТІВ ПІДРОЗДІЛІВ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВВНЗ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ (UK)

137-140

30

Іохов О.Ю., Малюк В.Г., Ляшенко Г.Т.

МОДЕЛЬ ЗАХИСТУ КАНАЛУ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У МІСЬКИХ УМОВАХ (UK)

141-142

31

Іщенко О.М., Шишацький А.В.

АНАЛІЗ СТАНУ ТА НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ УПРАВЛІННЯ АРМІЙ США ТА РФ (UK)

143-149

32

Почерняєв В.М., Повхліб В.С., Зайченко В.В.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНОЇ ЦИФРОВОЇ ТРОПОСФЕРНО-РАДІОРЕЛЕЙНОЇ СТАНЦІЇ ПРИ ДІЇ РІЗНИХ СИГНАЛІВ ЗАВАД (RU)

150-157

33

Шефер О.В.

ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ УТВОРЕННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПЛАЗМИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ СТОХАСТИЧНОГО ІОНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВКОЛО КОСМІЧНОГО АПАРАТА (UK)

158-161

 

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

 

 

Copyright © НВЦІ "Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка" 2018
All Rights Reserved.