ua en

Збірник наукових праць.

Системи управління, навігації та зв’язку

Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

№ 6 (46) 2017

 

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

 
 

ЗМІСТ

 

1

Андрєєв С. М., Жилін В. А., Угарова А. С.

ТРАНСПОРТНО-НАВІГАЦІЙНА СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТУ (UK)

4-8

2

Шефер O. В.

ЗОНДОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКАЛІЗОВАНОЇ ПЛАЗМИ, ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СУПУТНИКОВИХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ДІЛЯНЦІ ВИВЕДЕННЯ КОСМІЧНОГО АПАРАТУ НА ОРБІТУ (EN)

9-14

3

Головняк Д. В., Чалий В. В., Калімулін Т. М., Місюк Г. В.

ІНТЕГРАЦІЯ РІЗНОРІДНИХ ДЖЕРЕЛ СПОСТЕРЕЖЕННЯ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ (UK)

15-18

4

Іванова В. І.

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ГРАВІТАЦІЙНОГО ПОЛЯ СОНЦЯ НА ЕВОЛЮЦІЇ ПАРАМЕТРІВ СОНЯЧНО-СИНХРОННОЇ ОРБІТИ (RU)

19-23

5

Баришев І. В., Щербина К. О., Вонсович М. А., Мсаллам Є. П.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ФІЛЬТРАЦІЇ ДОППЛЕРІВСЬКОГО СИГНАЛУ МОДУЛЬОВАНИМ ФІЛЬТРОМ (RU)

24-27

6

Бороздін М. К., Дорогобід В. П., Таган О. О.

ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ОДНОМАЧТОВОГО НЕСИМЕТРИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАЧА (RU)

28-31

7

Волосюк В. К., Жила C. C., Павліков В. В.

КВАЗІОПТИМАЛЬНІ АЛГОРИТМИ ФОРМУВАННЯ РАДІОМЕТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИСОКОЮ РОЗДІЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ В ШИРОКОСМУГОВИХ СИСТЕМАХ АПЕРТУРНОГО СИНТЕЗУ (UK)

32-36

8

Казаков Є. Л., Казаков О. Є., Решетнік В. М.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-РОЗСІЮЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ ЦІЛІ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ФОРМИ З ПОГЛИНАЮЧИМИ МАТЕРІАЛАМИ (RU)

37-40

9

Кононов В. Б., Науменко А. М., Михаленко В. С.

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ АМПЛІТУДНО-МОДУЛЬОВАНИХ СИГНАЛІВ (UK)

41-44

10

Кононова О. А., Рак В. С., Браславець С. П.

ОПИС ПРИСТРОЮ ТЕСТУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ НА ЗРАЗКАХ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ (UK)

45-48

11

Лісогорський Б. А., Таран І. А., Худов Г. В.

ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОЇ ТОЧНОСТІ ТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ В БАГАТОПОЗИЦІЙНІЙ СИСТЕМІ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ КОНТРБАТАРЕЙНОЇ БОРОТЬБИ (UK)

49-52

12

Обод І. І., Заволодько Г. Е., Монго Б. В.

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПИТАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ (RU)

53-56

13

Рассомахін С. Г., Князев Є. І.

МАТЕМАТИЧНИЙ МЕТОД СИНТЕЗУ ЦИФРОВИХ ЧАСТОТНО-ВИБОРЧИХ РЕКУРСИВНИХ ФІЛЬТРІВ (RU)

57-60

14

Хижняк І. А.

ІНТЕГРУВАННЯ МУРАШИНОГО ТА РОЙОВОГО МЕТОДІВ СЕГМЕНТУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ, ЩО ОТРИМАНО З БОРТОВОЇ СИСТЕМИ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ (UK)

61-64

15

Дмитрієнко В. Д., Носков В. І., Мезенцев М. В., Гейко Г. В.

СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВІД БОКСУВАННЯ ДИЗЕЛЬ-ПОТЯГУ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ (RU)

65-69

16

Жигилій С. М., Зима О. Є., Педько М. С.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ РУХОМИМИ ДЕБАЛАНСАМИ МЕХАНІЧНОГО ВІДЦЕНТРОВОГО ЗБУДЖУВАЧА КОЛИВАНЬ (UK)

70-75

17

Коржов І. М., Кропачек О. Ю.

РЕАЛІЗАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕДУР СИСТЕМНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВІБРОСИГНАЛІВ ЗАСОБАМИ LABVIEW (RU)

76-80

18

Морозов О. О.

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ СКЛАДНИМИ СИСТЕМАМИ (UK)

81-84

19

Невлюдов І. Ш., Письменецький В. О., Фролов А. В., Чала О. О., Ємельянов М. А.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРЕМНІЄВИХ КОНЦЕНТРАТОРНИХ СОНЯЧНИХ ФОТОЕЛЕМЕНТІВ (UK)

85-88

20

Островерхов М. Я., Сільвестров А. М., Кривобока Г. І.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСУ НАНЕСЕННЯ ІЗОЛЯЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ КАБЕЛІВ (UK)

89-93

21

Гіль М. І., Пацук В. М.

АНАЛИТИЧНИЙ ОПИС УМОВ ВЗАЄМНОГО РОЗТАШУВАННЯ ЕЛІПСА ТА ОБЛАСТІ, ОБМЕЖЕНОЇ ПАРАБОЛОЮ (RU)

94-97

22

Дубницький В. Ю., Філатова Л. Д., Ходирєв О. І.

ВІДНОСНА ПОХИБКА ОЦІНКИ ЕНТРОПІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ,ЯКА ЗАДАНА ЩІЛЬНІСТЮ РОЗПОДІЛУ (RU)

98-102

23

Ковтун А. В., Іванченко О. В., Іванченко А. О., Бойков І. В.

УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЗМІНИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (UK)

103-106

24

Нелюба Д. М., Гонтар М. М.

РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ, ЯК ОБ'ЄКТА КЕРУВАННЯ (UK)

107-112

25

Подошвєлєв Ю. Г., Ічанська Н. В.

МОДЕЛЬ ЧЕЙЗА-ОСИПОВА-ЛАНЧЕСТЕРА ТА ЇЇ УЗАГАЛЬНЕННЯ (EN)

113-117

26

Саланда І. П., Барабаш О. В., Мусієнко А. П., Лукова-Чуйко Н. В.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ РОЗГАЛУЖЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 5 ПОКОЛІННЯ (5G) НА ОСНОВІ ВИПАДКОВИХ ГРАФІВ (UK)

118-121

27

Собчук А. В., Коваль М. О., Кравченко Ю. В., Барабаш О. В.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНО СТІЙКОЇ БЕЗПРОВІДНОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ (UK)

122-126

28

Чугай А. М., Панкратов О. В., Романова Т. Є., Стоян Ю. Є.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ 3D-ДРУКУ ДЛЯ SLS ТЕХНОЛОГІЇ АДИТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА (UK)

127-130

29

Хлуд О. М., Яськов Г. М.

УПАКОВКА ГОМОТЕТИЧНИХ СФЕРОЇДІВ У БІЛЬШОМУ СФЕРОЇДІ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛГОРИТМУ СТРИБКА (JUMP ALGORITHM) (EN)

131-135

30

Дуравкін Є. В., Ткачева О. Б., Мухі-Алдін Х. М.

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ МЕРЕЖЕВОГО ОБЧИСЛЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНИХ МЕРЕЖ (RU)

136-140

31

Халіфе Кассем, Криховецький Г. Я., Кучук Г. А.

ОЦІНКА ВРАЗЛИВОСТІ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (UK)

141-144

32

Лобанов Л. П., Ярцев В. П., Сабадаш В. А.

БАГАТОКАНАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ПРІОРИТЕТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАПИТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВОЇ ФОРМИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДАНИХ (RU)

145-149

33

Мартовицький В. О., Рубан І. В.

МОДЕЛЬ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ ЗБОРУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (RU)

150-153

34

Поповский В. В., Сокол Г. В.

ПРОАКТИВНІ МЕТОДИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ В БЕЗПРОВОДОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ (RU)

154-157

35

Скулиш М. А., Вольвач Є. О., Глоба Л. С.

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ У СКЛАДНИХ ГЕТЕРОГЕННИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ (UK)

158-162

36

Тиртишніков О. І., Мавріна М. О., Рудь П. О.

ОСОБЛИВОСТІ АПАРАТНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОМНОЖУВАЧА НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОГО ДЕРЕВА УОЛЛЕСА (UK)

163-166

37

Басюк І. А.

УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСУ СИНТЕЗУ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУКТУР (RU)

167-170

38

Бичков О. С., Арделян В. В.

МЕТОДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕПЕРЕРВНО-ДИСКРЕТНОЇ ДИНАМІКИ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ (UK)

171-176

39

Кацал Д. І., Данова М. О., Потапова М. В., Мандрікова Л. В.

ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ТРИВИМІРНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ РЕАЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ ПО ФОТОЗОБРАЖЕННЯМ (UK)

177-180

40

Коваленко О. В.

МАСШТАБУВАННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ БЕЗПЕКИ (RU)

181-184

41

Косенко В. В.

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ В СИСТЕМАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (EN)

185-189

42

Могілатенко А. С., Обідін Д. М., Кондратенко О. П., Берднік П. Г.

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПОТОКОМ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ПОВІТРЯНІ ОБ’ЄКТИ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ (RU)

190-193

43

Морозова О. І.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМАХ НАВЧАННЯ, ОСВІТИ І ВИРОБНИЦТВА (EN)

194-196

44

Рахімі Яшар

ЗНАННЯОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПО ФОРМУВАННЮ ПОВНОГО ЛОГІСТИЧНОЇ ЦЕПИ ПОСТАВОК СУХОФРУКТІВ В УКРАЇНІ (RU)

197-201

45

Свид І. В., Обод А. І.

ПОЄДНАННЯ ДАНИХ ОГЛЯДОВИХ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ (UK)

202-205

46

Темніков В. О.

МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ (RU)

206-209

47

Шостак І. В., Данова М. О., Капітан Р. Б.

РОЗРОБКА ТИПОВОГО ФРАГМЕНТУ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ КООРДИНУЮЧИХ РІШЕНЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ (RU)

210-214

48

Бабій Ю. О.

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ МОНІТОРИНГУ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ НА СУХОПУТНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОХОРОНИ (UK)

215-218

49

Глива В. А., Ніколаєв К. Д., Колумбєт В. П., Левченко Л. О.

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ (UK)

219-223

50

Запорожець О. І., Ковалець І. В., Кацман М. Д.

ОЦІНЮВАННЯ НАСЛІДКІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВАНТАЖАМИ (UK)

224-232

51

Триснюк В. М.,Нікітін А. А., Шумейко В. О.

АЛГОРИТМ ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ МІСЦЕВОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ ДЗЗ ТА ГІС (UK)

233-237

52

Тютюник В. В., Чорногор Л. Ф., Калугін В. Д., Агазаде Т. Х.

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЕФЕКТІВ У СИСТЕМІ СОНЦЕ–ЗЕМЛЯ–МІСЯЦЬ НА РІВЕНЬ СЕЙСМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІЇ ЗЕМНОЇ КУЛІ (RU)

238-246

53

Чуб І. А., Новожилова М. В., Карпенко М. Ю.

МЕТОД МІНІМІЗАЦІЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ З МОЖЛИВИМИ ВИКИДАМИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРУ (UK)

247-250

54

Петренко О. М., Любарський Б. Г.

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ОХОЛОДЖЕННЯ ТЯГОВОГО ДВИГУНА ЕЛЕКТРОВОЗА (UK)

251-254

55

Боряк Б. Р., Сільвестров А. М.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНОГО ДВОКОНТУРНОГО ФІЛЬТРА-ЕКСТРАПОЛЯТОРА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФОРМИ СИГНАЛУ (UK)

255-259

56

Шишацький А. В., Кучук Н. Г., Прокопенко Є. М.

МЕТОДИКА СИНТЕЗУ РАЦІОНАЛЬНОЇ ТОПОЛОГІЇ БЕЗПРОВІДНИХ САМООРГАНІЗУЮЧИХ МЕРЕЖ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ (UK)

260-264

57

Лисенко І. В.

ПРО МАТЕМАТИЧНУПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ З СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ» (RU)

265-268

 

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

 

 

Copyright © НВЦІ "Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка" 2018
All Rights Reserved.