ua en

Збірник наукових праць.

Системи управління, навігації та зв’язку

Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

Про видання

Шановні читачі та автори наукових статей!

Козелков Сергій Вікторович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматики та електроприводу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка,

Заслужений винахідник України, лауреат Державних премій України та Криму в галузі науки і техніки

Від імені редакційної колегії друкованого наукового фахового видання «Системи управління, навігації та зв’язку» хочу звернутися до викладачів та аспірантів ВНЗ, науковців та практиків.

Наш «Збірник», що регулярно виходить з 2007 року, – високопрофесійне видання національного рівня, головним призначенням якого є висвітлення актуальних проблем у галузях систем управління, навігації та зв’язку і забезпечення максимально широкого розповсюдження інформації про шляхи їх вирішення.

«Збірник» включений до переліку наукових фахових видань, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт, він регулярно оприлюднює найвагоміші досягнення провідних учених, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів та фахівців-практиків. Публікації у «Збірнику» охоплюють широке коло питань з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях.

Наголошую, що до складу редакційної колегії «Збірника» входять 19 докторів технічних наук і професорів відповідного профілю, які є представниками загальновизнаних наукових шкіл, серед яких 4 особи працюють в університеті, 12 осіб – представники провідних ВНЗ України та 5 − закордонні фахівці (РФ, Чехія). Входження до редакційної колегії науковців з різних країн забезпечує нашому «Збірнику» високу якість та міжнародний розголос актуальних питань технічних наук та практики.

Ми добре розуміємо, що отримати визнання на міжнародному рівні можна лише маючи достатньо високий індекс цитування робіт. Саме тому ми проводимо роботу щодо включення «Збірника» до відомих міжнародних наукометричних баз даних та забезпечення представленості інформації про нього у провідних бібліотеках світу.

Запрошуємо до співробітництва всіх зацікавлених осіб: авторів – до надання актуальних статей, що відбивають відомості про вагомі внески їх досліджень у розвиток удосконалення систем управління, навігації та зв’язку; дослідників та практиків – до отримання відомостей про сучасні надбання наукової думки; студентів та аспірантів – до отримання досвіду узагальнення та оприлюднення результатів власного наукового пошуку. Сподіваємось на плідну довготривалу взаємодію в цьому з авторами та читачами.

 

З повагою,

головний редактор

«Збірника наукових праць

Системи управління, навігації та зв’язку»

С.В. Козелков

 

 

Адреса:

Зв'язок:

Схема проїзду:

Україна, 36011

м. Полтава,

пр. Першотравневий, 24

Тел. +38 (066) 706-18-30
редакція

е-mail: kozelkovae@ukr.net

 

 

 

КОЗЕЛКОВ

Сергій

Вікторович

головний редактор, д.т.н., професор, Лауреат державних премій України та Криму, Заслужений винахідник України, кафедра автоматики та електропривода Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ШЕФЕР

Олександр

Віталійович

заступник головного редактора, к.т.н., доцент кафедри автоматики та електропривода Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ШУЛЬГА

Олександр

Васильович

заступник головного редактора, д.т.н., доцент, завідувач кафедри автоматики та електропривода Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

КОЗЕЛКОВА

Катерина

Сергіївна

відповідальний секретар, д.т.н., професор, завідувач кафедри комп'ютерних систем та мереж Державного університету телекомунікації

БЛАУНШТЕЙН

Натан

Олександрович

д.т.н., професор, Неґевський університет Бен-Гуріона, Ізраїль

ВЕСОЛОВСЬКИЙ

Кшиштоф

д.т.н., професор, Познаньський технологічний університет, Польща

ІЛЬЇН

Олег

Юрійович

д.т.н., професор, кафедра комп'ютерних систем та мереж Державного університету телекомунікації

КОРОБКО

Богдан

Олегович

д.т.н., доцент, перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

КОШОВИЙ

Микола

Дмитрович

д.т.н., професор, завідувач кафедри авіаційних приладів та вимірювань Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «ХАІ»

КРАСНОБАЄВ

Віктор

Анатолійович

д.т.н., професор, професор кафедри комп'ютерної інженерії Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Україна

КУЧУК

Георгій

Анатолійович

д.т.н., професор, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Україна

ЛАДАНЮК

Анатолій

Петрович

д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри автоматизації процесів управління національного університету харчових технологій

ЛУНТОВСЬКИЙ

Андрій

Олегович

д.т.н., професор, Державна академія Саксонії «Беруфсакадемія», Німеччина

МАШКОВ

Віктор

Альбертович

д.т.н., професор, член академії вивчення космосу України, університет Я. Євангелісти Пуркіне в Усті-над-Лабем (Прага, Чехія)

МАШКОВ

Олег

Альбертович

д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України

МОРГУН

Олександр

Андрійович

д.т.н., професор, доцент кафедри Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу

ПОПОВ

Валентин

Іванович

д.ф.-м.н., професор, Ризький технічний університет, Латвія

СТАНКУНАС

Йонас

д.т.н., професор, директор авіаційного інституту імені Антанаса Густайтіса Вільнюського технічного університету Гедиміна,

Литва

СТАСЄВ

Юрій

Володимирович

д.т.н., професор, академік академій Прикладної радіоелектроніки та Педагогічних наук, Харківський університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба

ФРОЛОВ

Євгеній

Андрійович

 д.т.н., професор, завідувач кафедри технології машинобудування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ХОРОШКО

Володимир

Олексійович

д.т.н., академік Транспортної академії України, професор кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету

ЧОРНИЙ

Олексій

Петрович

д.т.н., професор кафедри систем автоматичного управління та електропривода, директор Навчально-наукового інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету

Copyright © НВЦІ "Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка" 2017
All Rights Reserved.